Triskates, Tamanho»: 42

Powerslide Krypton Grey 100
Powerslide Krypton Grey 100 Fitness
159,00 €
Tempish S.R. Pro - White
Tempish S.R. Pro - White Freeskate/Slalom
159,00 €
KRF Angel 80 - Black
KRF Angel 80 - Black Freeskate/Slalom
169,00 €
Roces M12 UFS Black
Roces M12 UFS Black Triskates
179,00 €
Roces EGO 3x110 TIF
Roces EGO 3x110 TIF Triskates
180,00 €
Powerslide Phuzion Argon Black 100
Powerslide Phuzion Argon Black 100 Fitness
198,00 €
KRF Angel 80 New Frame- Black/Gold
KRF Angel 80 New Frame- Black/Gold Freeskate/Slalom
198,00 €
Roces X35 3X110 TIF - Black/White
Roces X35 3X110 TIF - Black/White Triskates
255,00 €