Triskates, Tamanho»: 38

Radon 3x90mm Trinity Lady
Radon 3x90mm Trinity Lady Fitness
119,00 €
Powerslide Krypton Grey 100
Powerslide Krypton Grey 100 Fitness
159,00 €
Tempish S.R. Pro - White
Tempish S.R. Pro - White Freeskate/Slalom
159,00 €
KRF Angel 80 - Black
KRF Angel 80 - Black Freeskate/Slalom
169,00 €
KRF Angel 80 - White/Green
KRF Angel 80 - White/Green Freeskate/Slalom
169,00 €
Roces M12 UFS Black
Roces M12 UFS Black Triskates
179,00 €