Triskates, Tamanho»: 38

Powerslide Krypton Grey 100
Powerslide Krypton Grey 100 Fitness
159,00 €
Powerslide Phuzion Krypton Voltage 100
Powerslide Phuzion Krypton Voltage 100 Fitness
169,00 €
KRF Angel 80 - Black
KRF Angel 80 - Black Freeskate/Slalom
169,00 €
KRF Angel 80 - White/Green
KRF Angel 80 - White/Green Freeskate/Slalom
169,00 €
KRF Angel 110 - Black/Gold
KRF Angel 110 - Black/Gold Freeskate/Slalom
198,00 €