PATINS EM LINHA, Razors

RAZORS Genesys Júnior - Flat Setup -2019
RAZORS Genesys Júnior - Flat Setup -2019 Aggressive
169,00 €
Razors Cult Graphite
Razors Cult Graphite Aggressive
198,00 €
Razors Cult All Star
Razors Cult All Star Aggressive
198,00 €
Razors Cult Black 2022
Razors Cult Black 2022 Aggressive
198,00 €
Razors Cult Navy 2022
Razors Cult Navy 2022 Aggressive
198,00 €
Razors Shift Black/White
Razors Shift Black/White Aggressive
215,00 €
Razors Genesys LE black
Razors Genesys LE black Aggressive
259,00 €
Razors Skate SL Red
Razors Skate SL Red Aggressive
265,00 €
Razors Skate SL Graphite
Razors Skate SL Graphite Aggressive
265,00 €
Razors Shima 1 Limited
Razors Shima 1 Limited Aggressive
299,00 €
Razors Derek Henderson 2 (DH2) Pro SL Skate
Razors Derek Henderson 2 (DH2) Pro SL Skate Aggressive
329,00 €