Freeskate/Slalom, Tempish

Tempish Cronos Beast
Tempish Cronos Beast Freeskate/Slalom
120,00 €
Tempish Viber 80
Tempish Viber 80 Freeskate/Slalom
159,00 €
Tempish S.R. Pro - White
Tempish S.R. Pro - White Freeskate/Slalom
159,00 €
Tempish Viber 110
Tempish Viber 110 Freeskate/Slalom
175,00 €